(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Реконструкција на брана Дренска

Санација на Дренска Брана со машински ископ на земја со соодветно шкрапирање на теренот, насипување на сепариран земјен материјал, вградување на водонепропусна HDPE геомембрана помеѓу два слоја на геотекстил. Изградба на преливен орган, изградба на темелен испуст/опточна цевка, земјан загат и дренажа во речно корито, изградба на затварачница комплет со хидромеханичка опрема како и поставување на реперни и геодетски точки и пиезометриски конструкции за оскултација на браната во текот на експлоатација.

Информации

  • Клиент: Sileks Nemetali ST Dooel
  • Датум на изведба: 20.12.2017
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.