(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Нашите проекти | Водечка градежна компанија | Стентон Градба

Изградба на локални улици во с.Баниште Општина Дебар
Завршени проекти
Изградба на локални улици во с.Баниште Општина Дебар
Изградба на локални улици во с.Баниште Општина Дебар
Свлечиште Крушево – Сладуево
Завршени проекти
Свлечиште Крушево – Сладуево
Свлечиште Крушево – Сладуево
Џепиште-Требиште
Завршени проекти
Џепиште-Требиште
Џепиште-Требиште
ДЕТСКИ ПАРК
Завршени проекти
ДЕТСКИ ПАРК
ДЕТСКИ ПАРК
Ул. ДОВЛЕЏИК
Тековни проекти
Ул. ДОВЛЕЏИК
Ул. ДОВЛЕЏИК
Ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА
Тековни проекти
Ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА
Ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА
Насипна брана Отиња - фаза 2
Тековни проекти
Насипна брана Отиња - фаза 2
Насипна брана Отиња - фаза 2
Реконструкција на кров на ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Завршени проекти
Реконструкција на кров на ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Реконструкција на кров на ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Отворено кошаркарско игралиште во ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Завршени проекти
Отворено кошаркарско игралиште во ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Отворено кошаркарско игралиште во ООУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Санација на свлечиште на р1306, делница Крушево – Сладуево
Завршени проекти
Санација на свлечиште на р1306, делница Крушево – Сладуево
Санација на свлечиште на р1306, делница Крушево – Сладуево
Уредување на излетничко место „Сапунџица“ во село Ниже Поле, Битола.
Завршени проекти
Уредување на излетничко место „Сапунџица“ во село Ниже Поле, Битола.
Уредување на излетничко место „Сапунџица“ во село Ниже Поле, Битола.
Реконструкција на ул. „Солунска“ во Битола
Завршени проекти
Реконструкција на ул. „Солунска“ во Битола
Реконструкција на ул. „Солунска“ во Битола
Магацин за метална, шрафовска галантерија и друг вид галантерија и роба – Жабени
Тековни проекти
Магацин за метална, шрафовска галантерија и друг вид галантерија и роба – Жабени
Магацин за метална, шрафовска галантерија и друг вид галантерија и роба – Жабени
Училиште Росоман
Завршени проекти
Училиште Росоман
Училиште Росоман
Партерно уредување околу објект Офицерски Дом
Завршени проекти
Партерно уредување околу објект Офицерски Дом
Партерно уредување околу објект Офицерски Дом
Изградба и реконструкција на ул „Кеј 1-ви Мај“ Прилеп
Тековни проекти
Изградба и реконструкција на ул „Кеј 1-ви Мај“ Прилеп
Изградба и реконструкција на ул „Кеј 1-ви Мај“ Прилеп
Чистење на речно корито на Црна река
Завршени проекти
Чистење на речно корито на Црна река
Чистење на речно корито на Црна река
Изградба на детска градинка Прилеп
Завршени проекти
Изградба на детска градинка Прилеп
Изградба на детска градинка Прилеп
Насипна брана со придружни објекти "Отиња" Општина Штип
Тековни проекти
Насипна брана со придружни објекти "Отиња" Општина Штип
Насипна брана со придружни објекти "Отиња" Општина Штип
Изградба на управна (административна) зграда на ЈКП Водовод
Тековни проекти
Изградба на управна (административна) зграда на ЈКП Водовод
Изградба на управна (административна) зграда на ЈКП Водовод
Изработка, испорака и поставување на пловечки куќарки за патки
Завршени проекти
Изработка, испорака и поставување на пловечки куќарки за патки
Изработка, испорака и поставување на пловечки куќарки за патки
ТИРЗ Прилеп
Завршени проекти
ТИРЗ Прилеп
ТИРЗ Прилеп
Магацин за обработка на тутун SEKE (Крушево)
Завршени проекти
Магацин за обработка на тутун SEKE (Крушево)
Магацин за обработка на тутун SEKE (Крушево)
Набавка и монтажа на реквизити во детски забавен парк
Завршени проекти
Набавка и монтажа на реквизити во детски забавен парк
Набавка и монтажа на реквизити во детски забавен парк
Водовод ТИРЗ Прилеп
Завршени проекти
Водовод ТИРЗ Прилеп
Водовод ТИРЗ Прилеп
Пруга Битола - Кременица
Завршени проекти
Пруга Битола - Кременица
Пруга Битола - Кременица
Објект за примарна обработка на земјоделски производи
Завршени проекти
Објект за примарна обработка на земјоделски производи
Објект за примарна обработка на земјоделски производи
Санација на свлечиште на регионален пат Р1308 Претор - Маркова Нога
Завршени проекти
Санација на свлечиште на регионален пат Р1308 Претор - Маркова Нога
Санација на свлечиште на регионален пат Р1308 Претор - Маркова Нога
Санација на свлечиште Велес - Градско
Завршени проекти
Санација на свлечиште Велес - Градско
Санација на свлечиште Велес - Градско
Уредување на речно корито во село Гермијан
Завршени проекти
Уредување на речно корито во село Гермијан
Уредување на речно корито во село Гермијан
Реконструкција и доградба и на Мост над градска река на ул. Трајко Николоски за потребите на Општина Прилеп
Завршени проекти
Реконструкција и доградба и на Мост над градска река на ул. Трајко Николоски за потребите на Општина Прилеп
Реконструкција и доградба и на Мост над градска река на ул. Трајко Николоски за потребите на Општина Прилеп
Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш - Конче)
Завршени проекти
Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш - Конче)
Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш - Конче)
Реконструкција на брана Дренска
Завршени проекти
Реконструкција на брана Дренска
Реконструкција на брана Дренска
Изградба на центар за технички преглед, дијагностика, сервис и поправка на моторни возила
Завршени проекти
Изградба на центар за технички преглед, дијагностика, сервис и поправка на моторни возила
Изградба на центар за технички преглед, дијагностика, сервис и поправка на моторни возила
Новопроектирани улици во Дебар
Завршени проекти
Новопроектирани улици во Дебар
Новопроектирани улици во Дебар
Ул. МАКЕДОНСКА ФАЛАНГА
Тековни проекти
Ул. МАКЕДОНСКА ФАЛАНГА
Ул. МАКЕДОНСКА ФАЛАНГА
Плетвар
Завршени проекти
Плетвар
Плетвар
ТИРЗ Прилеп Објект
Тековни проекти
ТИРЗ Прилеп Објект
ТИРЗ Прилеп Објект
Берово Свлечиште
Тековни проекти
Берово Свлечиште
Берово Свлечиште
Marble Residence
Тековни проекти
Marble Residence
Marble Residence
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.