(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Изградба на управна (административна) зграда на ЈКП Водовод

Планираниот објект ги задоволува сите барања на Инвеститорот, односно во новата управна зграда се распоредени сите простории наменети за работење и боравање на вработените кои комплетно ќе се превземат од старата административна зграда. Истиот предвиден е да биде со катност П+1+Пк на површина од 1540 метри квадратни. За негова целосна функционалност е предвидени се нови електрични инсталации, водовод и канализација, греење, ладење и вентлиција како и гасен приклучок за во иднина. Дел од фасадата ќе се изведе како скриена структурална фасада. За неговата изградба ќе бидат вградени околу 1.000,0м3 бетон и 80 тона арматура.

Информации

  • Клиент: ЈКП Водовод Битола
  • Датум на изведба: 25.01.2021
  • Категорија: Тековни проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.