(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Изградба на детска градинка Прилеп

Изградба на детска градинка со капацитет од 252 деца и вкупна површина од 1450м2 на парцела од 5000м2. Објектот е со неправилна компактна форма, со максимални димензии 40/40м и катност П+1. Објектот претставува армирано бетонска скелетна конструкција, дилатационо поделен на 2 дела со фуга, од кои првиот дел е фундиран со АБ стопи во едно и две нивоа и со различна ширина и должина со МБ 30 и додаток за водонепропусност. Фундирањето во вториот дел е со темелна плоча од 70цм. Изведени се скали на северната страна на објектот и хидраулички лифт за пристап до подрумот. Додека пристапот до вториот кат е овозможен со две внатрешни скалишни јадра и хидрауличен лифт во двете дилатационо поделени единици. Над завршната армирано бетонска  плоча изведен е кров како зелена кровна тераса од екстензивен тип со кој се овозможува одлична топлинска изолација преку цела година.  

Информации

  • Клиент: Општина Прилеп
  • Датум на изведба: 30.03.2021
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.