(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Реконструкција на ул. „Солунска“ во Битола

Улицата „Солунска” преставува една од најдолгите артеријални сообраќајница во градот која се протега вдолж некогашното корито на реката Курдерес, во правец запад – исток со должина од колу 1.9км. Делницата која што е предмет на оваа проектна документација е со должина од 1071,90м и се наоѓа во јужниот дел од градот опфатена со“ДУП ЦГП 5 дел”, “ДУП СЗ бр 4“и “ДУП СЗ бр 8“. Улицата започнува на запад од крстосницата со улиците „Ѓорѓи Наумов”, „Тошо Даскало“ и „Мирка Гинова“ а на исток завршува до крстосницата со улицата „Климент Охридски”. По својата намена улицата „Солунска” е категоризирана како станбена улица со двосмерен режим на сообраќај и со дирекна сообраќајна врска со двете гранични улици.

Информации

  • Клиент: Општина Битола
  • Датум на изведба: 29.12.2021
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.