(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Насипна брана Отиња - фаза 2

Во претходниот период е извршено докопување на темел за основа за бетонска плоча на темел за инјектирање на лев бок, отстранување на неподобен материјал, геолошко картирање на темелот и косините за опточен канал, внатрешно уредување на барака за канцеларии, изработување на АКЗ на челична цевка, изведување на дупнатини за земање примероци од позајмиште на песок и чакал и др. Моментално се изработува техничко решение за осигурување на косини кај опточниот канал.

Информации

  • Клиент: Министерство за транспорт и врски
  • Датум на изведба: 28.04.2022
  • Категорија: Тековни проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.