(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Магацин за метална, шрафовска галантерија и друг вид галантерија и роба – Жабени

Објектот претставува армирано бетонска скелетна конструкција составена од а.б. темели самци, лентовидни темели под калкански ѕидови, темелни затеги во подолжен правец, а.б. столбови, греди за укрутување на половина од висината на објектот, како и завршни греди на кои налегнува челичната кровна конструкција.

Беше извшен широк ископ, целосните бетонски и армирачки работи, ѕидарски работи, изолација како и поставување на фасадни и кровни метални панели со изолација од 8 cm.

Информации

  • Клиент:
  • Датум на изведба: 04.08.2021
  • Категорија: Тековни проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.