(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Изработка, испорака и поставување на пловечки куќарки за патки

Овој проект е во рамки на акцискиот план за рибарски хабитати, односно крајбрежни живеалишта е од особена важност за еко системот во кој живееме. Со тоа делуваме во обезбедувањето на висока продуктивност на биомасата и во поддржување на животот на бројни видови.

Целта на проектот е да се придонесе кон заштитата на ретките видови на птици во урбаните средини и да им се обезбеди пријатна атмосфера за одмор, засолниште и размножување. Овој проект се состои од изработка, испорака и поставување на 11 триаголни и 11 октогонални пловечки куќарки за патки.

Информации

  • Клиент:
  • Датум на изведба: 18.11.2020
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.