(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Изградба на локални улици во с.Баниште Општина Дебар

Патната инфраструктура  од изградените 6 улици во с.Баниште  - општина Дебар  овозможува сигурни и ефикасни транспортни услуги кои ќе гарантираат безбедност на сите учесници во сообраќајот.

Овие изградени улици кои се дел од уличнатамрежа во селото ке сужат за поврзување на луѓето и добрата како внатре во селото така и надвор со општината и градот Дебар.

Проектните елементи се восогласност со рангот на патоти класата на теренот.Во најголем дел трасата се двизи по постојните улици.

Изградени се 6 улици на број со вкупна должина на сите улици Л= 998,66 м.

Главните технички карактеристики на улиците се следни:

  • Широчина на коловозот во правец - 3,00 м
  • Широчина на банкини - 2,00м

Коловозот и банкините се изведени со бехатон плочки со д=8,0 см, кои се поставени врз тампон со дебелина од д=20 см, како под коловозот така и под банкините.

Информации

  • Клиент: ТАВ
  • Датум на изведба: 28.07.2022
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.