(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Џепиште-Требиште

Санација на активирано свлечиште со вкупна должина од 25,00м со изведба на поголем усек на десната страна на постоечкиот пат со цел девијација на патот и негова изведба на стабилен терен и изведба на аголен АБ потпорен ѕид од левата страна на проектираниот пат со цел да се обезбеди стабилност на коловозната конструкција. Ѕидот е составен од неколку кампади чии споеви се изведени од водонепропусни дилатациони спојници, а на круната на ѕидот поставени се по 2 репери на секоја кампада. Пред бетонирање на ѕидот на предвидените места се поставени барбакани од ПВЦ цевки, а по бетонирањето изработен е дренажен систем за прифаќање и одведување на инфилтрираните подземни води. На крај е изведена нова коловозна конструкција со површина од 710,00м2.

Информации

  • Клиент: ЈПДП
  • Датум на изведба: 28.07.2022
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.